Όνομα & Επίθετο
26ης Οκτωβρίου 26Α,
Θεσσαλονίκη
6ος όροφος – Μέγαρο Θέμις
231 022 9037, 231 028 3661
info@theatravel.gr