Όνομα & Επίθετο
26ης Οκτωβρίου 26Α,
Θεσσαλονίκη
6ος όροφος – Μέγαρο Θέμις