ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο εναλλακτικός τουρισμός είναι μια καινούρια φιλοσοφία στον τομέα του τουρισμού και περιλαμβάνει όλες τις μορφές εκείνες που προσελκύουν τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα. Βασικά του χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω: 

  • προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
  • αποφυγή των κλασσικών τουριστικών προσφορών 
  • διατήρηση των οικοσυστημάτων 
  • αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τα πολιτιστικά μνημεία 
  • στήριξη αγροτικών περιοχών  
  • επίλυση του προβλήματος του εποχιακού τουρισμού 

Εμείς στο Thea Travel αγαπάμε ιδιαίτερα τη φύση και για αυτό το λόγο θα σας προτείνουμε πάντοτε ιδιαίτερες εξορμήσεις σε αυτή, για να ξεφεύγουμε μαζί από την  πίεση της πόλης, για να ερχόμαστε πιο κοντά και γιατί στο τέλος της ημέρας αυτό μας κάνει χαρούμενους.